ไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วย “วัคซีน”

ไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วย “วัคซีน”

 ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงต่อคุณและคนในครอบครัว ด้วย “วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ (2 เข็ม)” 💉
✅ไม่ต้องรอให้เป็นก่อ
✅ ไม่ต้องตรวจภูมิ
✅ ฉีดได้เลยตั้งแต่อายุ 4 ปี ถึง 60 ปี