ฝนตกน้ำท่วมต้องระวังให้หนักกับ “โรคฉี่หนู”

ฝนตกน้ำท่วมต้องระวังให้หนักกับ “โรคฉี่หนู”

รู้จักอาการที่พบบ่อยในโรคฉี่หนู พร้อมวิธีป้องกัน ให้ห่างไกลจากตัวคุณ

 ” SMC Health Talks กับแพทย์เฉพาะทาง “