ไขข้อสงสัย 💡 ข้อเข่าเสื่อม เป็นได้ไม่ต้องรอแก่

ไขข้อสงสัย 💡 ข้อเข่าเสื่อม เป็นได้ไม่ต้องรอแก่

 เสียงดัง “ก๊อบแก๊บ” ในเข่า สัญญาณเตือนข้อเข่าเสื่อม มาร่วมไขข้อสงสัย 💡

ในช่วง Q&A ถามตอบกับแพทย์เฉพาะทาง👨‍⚕️

โดย ผศ.นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล (อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อสะโพกและข้อเข่า)