พบกับทางเลือกและความหวังใหม่ของการ “รักษามะเร็ง”

พบกับทางเลือกและความหวังใหม่ของการ “รักษามะเร็ง”

พบกับทางเลือกและความหวังใหม่ของการรักษามะเร็งด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด(Immunotherapy)
ในช่วง “SMC Health Talks กับแพทย์เฉพาะทาง“ โดย อ.นพ.ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์ (อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 🧑🏻‍⚕️💗
🚨ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ได้ที่ คลินิกมะเร็งวิทยา SMC
ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
📞043-366444-5 และ 099-4974000
Line ID: @SMCKKU