SMC เปิดให้บริการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

📌 ครอบคลุม 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6,11,16,18,31,33,45,52 และ 58 ป้องกันมากถึง 90%
📌 ฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 9 ปี ขึ้นไป ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย
   – ผู้ชาย   สามารถป้องกันโรคมะเร็งทวารหนัก หูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ
   – ผู้หญิง สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก
👉🏻 เปิดทำการ ที่ คลินิกตรวจสุขภาพ (Check-Up Clinic)
      อาคาร สว.1 ชั้น 1
🕣 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
🕣 วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 11.30 น.
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและทำนัดหมาย
เบอร์โทรติดต่อ : 043-366312, 043-366865  และ 061-4929500