SMC เปิดให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพวันอาทิตย์ (Sunday Check-up)

SMC เปิดให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพทุกวันอาทิตย์

คลินิกตรวจสุขภาพ( Check-up Clinic) ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพในวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  โดยมีแพทย์ใหคำปรึกษาด้านการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีรายการดังนี้

  • ตรวจสุขภาพ 2 โปรแกรม
  • ฉีดวัคซีนผู้ใหญ่
  • ใบรับรองแพทย์สุขภาพดี
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • เอ็กซเรย์ปอด
  • ตรวจเลือดตามรายการ
  • อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน
  • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย

สามารถรับผลตรวจได้ภายในวันเดียวกัน

เปิดให้บริการเวลา 07:00 – 15:00 น. โดยสามารถรับคิวตรวจในช่วงเวลา 07:00 – 10:00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและทำนัดหมายได้ที่ ณ คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร สว.1 ชั้น 1
โทร.  043-366865, 043-366312
Line ID : @SMCKKU
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13:00 – 16:00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07:00 – 15:00 น.