smc ออกบูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ณ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

             เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกบูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “สุขภาพไม่ Bad ไม่ Sad เวลาป่วย” ณ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
             โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ธนกิจ รุ่งเรืองรัตนกุล อ.นพ.ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์ และ พว.อภิรดา สร้อยสน รองหัวหน้างานการพยาบาล SMC เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
             ซึ่งภายในงานมีทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพนักงานฟรี ได้แก่ วัดความดันโลหิต ตรวจวัดมวลไขมันร่างกาย พร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งในงานนี้มีพนักงานที่สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก