SMC ร่วมขบวนแห่งานม่วนซื่นสงกรานต์ ประจำปี 2567 “แพทยศาสตร์สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม”

                วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC : Special medical Center) นำโดย ผศ.นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์ ผู้จัดการคลินิกบริการสุขภาพแบบบูรณาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ร่วมขบวนแห่งานม่วนซื่นสงกรานต์ ประจำปี 2567 “แพทยศาสตร์สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม”
                 โดยมี รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี
                  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีไทยอันดีงาม โดยขบวนได้เดินผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สร้างความสนใจจากประชาชน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ทั้งนี้ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการประกวดขบวนพาเหรด และ นางสาวยุวภา บัวพันตอง งานการพยาบาล SMC เป็นตัวแทนในการประกวดเทพีนางสงกรานต์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                                                     ** ขอขอบคุณ ภาพจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**