SMC ร่วมกับบริษัท FWD ออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการของ SMC

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) ร่วมกับบริษัท FWD ออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการของ SMC
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย SMC ได้ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านคลินิกSMC อาทิ เช่น
  • บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • ให้ข้อมูล ข่าวสาร ของคลินิก SMC