ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลชัยภูมิ

            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลชัยภูมิ ในการศึกษาดูงาน Digital Health การนัดเหลื่อมเวลา การลดคิวรอตรวจ และร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และพยาบาล จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ SMC ณ อาคาร สว.1