ออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการของ SMC

                   เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการของ SMC และให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ได้แก่
  • วัดความดันโลหิต
  • ตรวจวัดมวลไขมันร่างกาย
  • ตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
  • พร้อมให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

กิจกรรม ‘Safety Health & SCG day’ ณ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)