บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์

     บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 คลินิกตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้บริการตรวจร่างกาย
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2566 ในรอบ Portfolio

โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทยอยเข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่อตรวจวัดความสมบูรณ์ของร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ น้องๆทุกคนที่เดินทางมาตรวจร่างกายได้ผ่านจุดตรวจต่าง ๆ เพื่อทำการ Checklist ในการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ ลงทะเบียนเพื่อทำประวัติ, วัดสัญญาณชีพและความดันโลหิต, การคำนวณดัชนีมวลกาย, ตรวจตาบอดสี, ทดสอบการได้ยิน, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, เก็บปัสสาวะ , เอกซเรย์ทรวงอก ณ อาคารสว.1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเข้าสู่รอบการสอบสัมภาษณ์เป็นลำดับต่อไป