งานการพยาบาล SMC เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา งานการพยาบาล SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทางการพยาบาล และเพิ่มคุณภาพในการบริการสู่ความเป็นเลิศของงานการพยาบาล SMC
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พว.เบญจมาศ แสนแสง รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 7 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ งานการพยาบาล SMC ได้รับความรู้ และการต้อนรับอย่างอบอุ่น จึงใคร่ขอขอบคุณฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มา ณ โอกาสนี้