งานการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรงานการพยาบาล SMC

           งานการพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร งานการพยาบาล SMC ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสว.1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น