อ.นพ.ธนชัย แสนลัง

อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่เกิดจากเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างผิดปกติกับประชากรทุกเพศทุกวัยโดยมีเหตุและปัจจัยที่หลากหลายและซับซ้อน คลินิกมะเร็งวิทยาและอายุรกรรมทั่วไปของ SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคมะเร็งโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งต่างๆ อาทิ

  • มะเร็งตับ
  • มะเร็งปากมดลูก
  • มะเร็งปอด
  • มะเร็งเต้านม
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่
  • มะเร็งกระเพาะอาหาร
  • มะเร็งตับ
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง