SMC เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”

                              ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน นำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกมิติ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญร่วมกัน
                            ในงานนี้ รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นางสาวอภิรดา สร้อยสน หัวหน้าหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ และนางรุจิราพร ศรีโย หัวหน้าหน่วยประกันชีวิต เป็นตัวแทนรับรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ อันดับ 2 ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ : Commitment to Success Silver Award โดยรับมอบจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ และคุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ Waldorf Astoria Bangkok
SMC ขอขอบคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และพร้อมมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป