ความชํานาญพิเศษ

– เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม การเสื่อมของอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูกหย่อนหรือกลั้นปัสสาวะไม่ได้
– การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดมดลูกผ่านกล้องแบบมีแผลเล็ก และแบบไม่มีแผลผ่าตัดทางหน้าท้อง

คุณวุฒิการศึกษา

  • พ.บ. ,ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อ.ว. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
  • Certificate of clinical fellow in gynecologic endoscopy and minimally invasive therapy จาก Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC