ความชํานาญพิเศษ

– โรคข้ออักเสบเรื้งรัง (chronic arthritis) เช่น โรคข้ออัเสบเกาต์ (gout) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis)โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)โรคข้อกระดูกสันหลัง อักเสบติดยึด (ankylosing spondylitis)โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) เป็นต้น
– โรคแพ้ภูมิตนเอง (autoimmune disease เช่น โรคเอสแอลอี (SLE)โรคหนังแข็ง (systemic sclerosis)โรคต่อมน้ำตาน้ำลายอักเสบโจเกร็น (Sjogren syndrome) เป็นต้น
– โรคเส้นเลือดอักเสบ (systemic vasculitis) เช่นโรคเส้นเลือดอักเสบ EGPA โรคเส้นเลือดอักเสบ GPA โรคเส้นเลือดอักเสบ MPA โรคเส้นเลือดอักเสบ Behcet เป็นต้น

คุณวุฒิการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพ สาขา อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพ อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคข้อและ รูมาติสซั่ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC