ความชํานาญพิเศษ

– โรคไซนัสอักเสบ
– โรคภูมิแพ้

คุณวุฒิการศึกษา

  • M.D. (Khon Kaen)
  • Diploma Thai Board of Otolaryngology (Siriraj)

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
09.00 -12.00 น.
(สัปดาห์ที่ 2)
OPD Special clinic, SMC