ความชํานาญพิเศษ

– โรคทางหู คอ จมูก และการผ่าตัดส่องกล้อง (endoscopic surgery) :
ผ่าตัดส่องกล้องจมูก ไซนัสอักเสบ เนื้องอก รวมทั้งโรคบริเวณฐานสมอง
รักษานิ่วในท่อน้ำลายด้วยการส่องกล้อง (Sialendoscopy)
ผ่าตัดไทรอยด์ด้วยการส่องกล้องผ่านทางช่องปาก เพื่อหลีกเลี่ยงรอยแผลเป็นที่ผิวหนัง
– รักษาโรคหู ผ่าตัดซ่อมแซมแปะแก้วหูโดยการส่องกล้อง

คุณวุฒิการศึกษา

  • พ.บ., ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
  • Observer fellowship, ENT Unit, Flinder Medical center, Adelaide, South Australia, Australia
  • Postdoctoral Research Fellowship in Endoscopic Skull Base Surgery, Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, Ohio, USA

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC