อ.นพ. พรชัย เสนารักษ์

ความชํานาญพิเศษ

– การผ่าตัดส่องกล้องในทรวงอก
– การผ่าตัดปอดด้วยเทคนิคส่องกล้อง

คุณวุฒิการศึกษา

  • Clinical observer Thoracic surgical oncology, Cancer Institute Hospital, Tokyo, September 2017- February 2018
  • Cardiothoracic fellow of Royal College of Surgeons of Thailand 2010-2015

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC