ความชํานาญพิเศษ

– ศัลยกรรม​ตกแต่ง
– ศัลยกรรมความงาม: เสริมหน้าอก​ เสริมจมูก​ แก้ไขหนังตาหย่อน​ ทำตาสองชั้น​ ดึงหน้า​ ฯลฯ
– ฉีดโบทอกซ์​ลดริ้วรอย
– โรคปากแหว่งเพดานโหว่
– โรคมะเร็งผิวหนัง
– โรคมะเร็งช่องปาก
– แผลเรื้อรัง
– แก้ไขแผลเป็น

คุณวุฒิการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย (แพทยสภา)
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย (แพทยสภา)

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
13.00 -14.00 น.
OPD Special clinic, SMC