ความชํานาญพิเศษ

– โรคระบบทางเดินปัสสาวะทุกชนิด เช่น โรคนิ่วในไต โรคต่อมลูกหมากโต
– การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณวุฒิการศึกษา

  • M.D., Faculty of Medicine Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
  • Certificate of Higher Graduate Diploma in Clinical Surgical Sciences, Faculty of Medicine Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
  • Residency: Urology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn Hospital

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
10.00 -16.00 น.
OPD Special clinic, SMC