ความชํานาญพิเศษ

– โรคทางเดินอาหาร เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร โรคท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน โรคเลือดออกทางเดินอาหารน้ำดี ริดสีดวงทวาร
– โรคตับ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง
– โรคท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน เช่น โรคนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี
– โรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร เช่นกลืนลำบาก แสบหน้าอก ท้องผูกเรื้อรัง
– การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD: Esophagogastroduodenoscopy)
– การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
– การส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร (Polypectomy)
– การส่องกล้องลำไส้เล็ก และแคปซูลลำไส้เล็ก
– การส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดี
– การส่องกล้องอัลตราซาวด์ระบบทางเดินอาหาร, ตับ, ท่อทางเดินน้ำดี หรือตับอ่อน
– การส่องกล้องวางสายให้อาหารทางหน้าท้อง
– การตรวจการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร
– การเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา (Liver biopsy)

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตร: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Certification of International Training Program in Endoscopic Ultrasound (EUS) at Chulalongkorn University

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC