ความชํานาญพิเศษ

– โรคทางเดินอาหาร เช่นโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร โรคท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน โรคเลือดออกทางเดินอาหารน้ำดี ริดสีดวงทวาร
– โรคตับ เช่นโรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง
– โรคท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน เช่น โรคนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี
– โรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร เช่นกลืนลำบาก แสบหน้าอก ท้องผูกเรื้อรัง
– การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD: Esophagogastroduodenoscopy)
– การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
– การส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร (Polypectomy)
– การส่องกล้องลำไส้เล็ก และแคปซูลลำไส้เล็ก
– การส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดี
– การส่องกล้องวางสายให้อาหารทางหน้าท้อง
– การตรวจการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร
– การเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา (Liver biopsy)

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตร SAKURA SCIENCE Exchange Program in Meijo hospital จากประเทศญี่ปุ่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
08.30-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC