อ.นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้ารศ.นพ.พิศาล อ.อภิชาติรศ.นพ.พิศาล
อ.อภิชาติ
อ.พญ.คู่ขวัญรศ.นพ.กิตติ
บ่าย-อ.กวิน---

ระบบทางเดินอาหารเป็นระบบที่สำคัญของร่างกาย แต่บางครั้งในก็อาจถูกมองข้ามไปเนื่องจากภาวะเร่งรีบในชีวิตประจำวัน ความเครียด และการขาดการออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่อระบบทางเดินอาหารได้ โดยเริ่มจากโรคที่ไม่รุนแรง เช่น ท้องผูก ท้องเสีย กรดไหลย้อน แต่หากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีก็อาจจะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาอย่างมะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้หรือะมะเร็งตับก็เป็นได้

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับของ SMC ให้การโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญต่อโรค มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาอาการโรคที่เกิดจากระบบทางเดินอาหาร อาทิ

  • โรคกระเพาะอาหาร
  • โรคกรดไหลย้อน
  • โรคลำไส้แปรปรวน
  • โรคนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในท่อน้ำดี
  • โรคตับ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง
  • โรคท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน เช่น โรคนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี
  • โรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร เช่นกลืนลำบาก แสบหน้าอก ท้องผูกเรื้อรัง