ความชํานาญพิเศษ

– ศัลยกรรม​ตกแต่ง
– ศัลยกรรมความงาม: เสริมหน้าอก​ เสริมจมูก​ แก้ไขหนังตาหย่อน​ ทำตาสองชั้น​ ดึงหน้า​ ฯลฯ
– ฉีดโบทอกซ์​ลดริ้วรอย
– โรคปากแหว่งเพดานโหว่
– โรคมะเร็งผิวหนัง
– โรคมะเร็งช่องปาก
– แผลเรื้อรัง
– แก้ไขแผลเป็น

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
11.00 -12.00 น.
OPD Special clinic, SMC