อ.นพ.ชัยยศ วินิจไพโรจน์

แพทย์ออร์โธปิดิกส์
อ.พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี

อ.พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี

แพทย์ออร์โธปิดิกส์

"ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก สามารถรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากได้รับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ว"

กระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง อาทิ รองรับและปกป้องอวัยวะต่างๆ ไม่ให้ได้รับอันตราย รวมทั้งเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆ ทำให้ร่างกายคงรูป และยังเป็นที่เก็บแร่ธาตุแคลเซียมในร่างกายอีกด้วย กระดูกจึงมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของเรา SMC จึงเปิดให้บริการคลินิกกระดูกและข้อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่พร้อมให้การดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อทุกชนิด เช่น

  1. โรคกระดูกและข้อทั่วไป
  2. โรคกระดูกสันหลังทั่วไป (Orthopaedics Spine) กระดูกสันหลังติดเชื้อ
  3. โรคกระดูกพรุน
  4. โรคกระดูกและข้อในเด็ก (PaediatricOrthopaedics)
  5. โรคข้อสะโพกข้อเข่า (Hip & Knee Diseases)
  6. โรคเนื้องอกและมะเร็งของกระดูก
  7. โรคเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle)
  8. การดูแลรักษาและการผ่าตัดโรคทางออร์โธปิดิกส์
    • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ด้วยแผลทางด้านหน้า เพื่อการฟื้นตัวไว
    • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ชนิดบาดแผลผ่าตัดเล็กและบาดเจ็บน้อย
    • ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic Spine Surgery)
    • การดูแลรักษาฟื้นฟูนักกีฬา (Athletic recovery from sports injuries)
    • การผ่าตัดแผลเล็กสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้า และเอ็นไขว้หลังเข่าผ่านกล้องส่องข้อ (ACL and PCL surgery)
    • การผ่าตัดแผลเล็กเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าผ่านกล้องส่องข้อ (Meniscal surgery)
    • การผ่าตัดซ่อมแซม หรือสร้างเอ็นประกับข้างเข่า (Knee Collateral ligament surgery)
    • การผ่าตัดแผลเล็กเย็บซ่อมเอ็นข้อไหล่ (Rotator cuff repair)