ผศ.นพ.กฤษฎา เปานาเรียง

ความชํานาญพิเศษ

– ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

คุณวุฒิการศึกษา

  • M.D., Faculty of Medicine Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
  • Preliminary Medicine., Faculty of Medicine Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
  • Diploma of the Thai Board of Surgery, University Council, Khon Kaen University, Thailand
  • Diploma of the Thai Board of Colorectal Surgery, The Colorectal surgery Society of Thailand

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
10.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC