ความชํานาญพิเศษ

– ศัลยกรรม​ตกแต่ง
– ศัลยกรรมความงาม: เสริมหน้าอก​ เสริมจมูก​ แก้ไขหนังตาหย่อน​ ทำตาสองชั้น​ ดึงหน้า​ ฯลฯ
– ฉีดโบท็อกซ์​ลดริ้วรอย
– โรคปากแหว่งเพดานโหว่
– โรคมะเร็งผิวหนัง
– โรคมะเร็งช่องปาก
– แผลเรื้อรัง
– แก้ไขแผลเป็น

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป (ว.ว. ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. – อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง (อ.ว. ศัลย์ตกแต่ง)

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
13.00 -14.00 น.
OPD Special clinic, SMC