รศ. นพ. พิศาล ไม้เรียง

ความชํานาญพิเศษ

– โรคทางเดินอาหารและตับ โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคลําไส้แปรปรวน โรคนิ่วในถุงนํ้าดี นิ่วในท่อนํ้าดี โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง ริดสีดวงทวาร หลุมในลําไส้ใหญ่ (diverticulum) เป็นต้น
– การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD:Esophagogastroduodenoscopy)
– การส่องกล้องตรวจลําไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
– การส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร (Polypectomy)

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญา วทบ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร
  • วว. อายุรศาสตร์
  • อว. อายุรศาสตร์โรคทางดินอาหาร
  • Fellowship in Gastroenterology St. James university hospital, University of Leeds, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • Certification in training of early gastric cancer detection and related Digestive Organs Toradomon Hospital, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์ และวันพุธ 09.00-16.00 น.
OPD premium clinic, SMC