ความชํานาญพิเศษ

– โรคทางเดินอาหารและตับ โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคลำไส้แปรปรวน โรคนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในท่อน้ำดี โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง ริดสีดวงทวาร หลุมในลำไส้ใหญ่ (diverticulum) เป็นต้น

คุณวุฒิการศึกษา

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC