อ.นพ. อาทิตย์ บุญรอด

ความชํานาญพิเศษ

– ด้านการบาดเจ็บจากการกีฬา (Sports Medicine)
– ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัดแผลเล็กและผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาข้อเข่า ข้อไหล่ และข้อศอก
– การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อสร้างเอ็นไขว้หน้าและเส้นเอ็นไขว้หลังของข้อเข่า (arthroscopic ACL and PCL reconstruction)
– การผ่าตัดแผลเล็กรักษาเส้นเอ็นประกับข้างของข้อเข่า (collateral ligament repair / reconstruction)
– การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาหมอนรองกระดูกของข้อเข่า (arthroscopic meniscal surgery)
– การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อเย็บซ่อมเส้นเอ็นรอบข้อไหล่ (arthroscopic rotator cuff repair)
– การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาอาการข้อไหล่ไม่มั่นคง (arthroscopic Bankart repair / capsulolabroplasty)
– การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาเส้นเอ็นไบเซปฉีกขาด (arthroscopic SLAP repair / Biceps tenotomy / Biceps tenodesis)
– การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาภาวะข้อไหล่ติด (adhesive capsulitis / stiff shoulder)
– การผ่าตัดแผลเล็กและผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาข้อศอกติด (stiff elbow)
– การผ่าตัดแผลเล็กเพื่อรักษาภาวะข้อศอกไม่มั่นคง (elbow instability)

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรฯ แพทย์เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์
  • ประกาศนียบัตร การเข้าฝึกอบรม Knee and Shoulder Arthroscopy Cadaveric Workshop (Fellow Course) จาก Thai Orthopedic Society for Sport Medicine of the Royal College of Orthopedic surgeon of Thailand
  • การเข้าฝึกอบรมระยะสั้น ด้าน Knee and Shoulder Surgery ณ Department of Orthopaedic Surgery, CHA Bundang Medical Center, CHA University, Gyeonggi-Do, Korea
  • ประกาศนียบัตร แพทย์เฉพาะทาง Shoulder & Elbow Surgeries จาก Sports Medicine & Joint Center, Funabashi Orthopaedic Hospital, Funabashi, Japan
  • ประกาศนียบัตร Postdoctoral Research Fellow จาก Department of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, United States

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์และวันพุธ
09.00 -12.00 น.
OPD Special clinic, SMC