ความชํานาญพิเศษ

– การรักษาโรคทางนรีเวช มะเร็งนรีเวช
– การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดมดลูกผ่านกล้องแบบมีแผลเล็ก และแบบไม่มีแผลผ่าตัดทางหน้าท้อง

คุณวุฒิการศึกษา

  • พ.บ. ,ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • ว.ว. มะเร็งนรีเวช
  • Certificate of clinical fellow in gynecologic endoscopy and minimally invasive therapy จาก Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC