บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการตรวจร่างกาย สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร สว.1 ชั้น 1

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่มีสิทธิเข้าสอบรอบสัมภาษณ์ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ สอบสัมภาษณ์ไปได้ด้วยความราบรื่น และขอให้สมหวังดั่งความตั้งใจ